Marpos NV is gespecialiseerd in plaatsing en ophaling van containers, reinigingsdiensten, afvalophaling en –recyclage voor alles wat met scheepvaart te maken heeft. We zorgen voor de afgifte van ladingsresiduen, ladinggebonden afval en scheepsafval. Al het afval dat we verzamelen wordt uitsluitend gerecycleerd door erkende verwerkingscentra.

We werken steeds volgens de internationale wetgeving voor schepen, beter bekend als Marpol. Daarbij zorgen we voor Marpol I, II, III, IV en V. Hieronder vindt u wat meer informatie over deze verdragen.

 • Marpol I staat voor afgewerkte olie, bilge water, sludge en afvalwaters
 • Marpol II staat voor schadelijke vloeistoffen
 • Marpol III staat voor beschadigde schadelijke stoffen in verpakte vorm
 • Marpol IV staat voor de afgifte van sanitair afval
 • Marpol V staat voor residuen die vrijkomen bij de exploitatie van schepen en kaaien, zoals stuw- en schoorhout, verpakkingsmateriaal, …

Bijkomende diensten

Naast de ophaling van scheepsafval kunt u ook op ons rekenen voor de volgende diensten:

 • Reinigen en onderhoud van ruimen en machinekamers
 • Plaatsen van afzetcontainers (van 1 m³ tot 30 m³)
 • Plaatsen van industriële veegwagens
 • Hogedrukwerken
 • Calamiteiten
 • Oliebestrijding bij ongelukken in havendokken, …
 • Enzovoort

Contacteer ons gerust voor meer informatie, we kunnen u vast en zeker helpen!